محورها
مشکلات جنسی
مشکلات گرایش جنسی
اختلال سردمزاجی
اختلال برانگیختگی
زودانزالی
اختلال مقاربت دردناک
مداخله در اختلالات عملکرد جنسی
مشکلات هویت جنسی
مشکلات عملکرد جنسی
اختلال بیزاری جنسی
اختلال نعوظ
اختلال ارگاسم
شناسایی عوامل
دکتر داوود هزاره ای
دکتری تخصصی و رواندرمانگو

70
مداخله در مشکلات زناشویی

مداخله در مشکلات زناشویی


دکتر داوود هزاره ای
دکتری تخصصی روان شناسی عمومی
345,000 مبلغ به تومان