لیست کارگاه های در حال ثبت نام

استفاده از خدمات سایت فقط با مرورگر کروم و فایرفاکس امکان پذیر است
اصول موسیقی درمانی و کاربرد در درمانگری

اصول موسیقی درمانی و کاربرد در درمانگری


دکتر سید علیرضا مرتضوی
دکتری تخصصی مشاور خانواده و ازدواج

245,000


183,750

مبلغ به تومان
فنون مشاوره پیش از ازدواج در اتاق درمان

فنون مشاوره پیش از ازدواج در اتاق درمان


دکتر داوود هزاره ای
دکتری تخصصی روان شناسی عمومی

345,000


258,750

مبلغ به تومان
فرزندپروری مبتنی بر طرحواره

فرزندپروری مبتنی بر طرحواره


دکتر محمد حسن نادری
دکتری تخصصی روان شناسی کودک

395,000


296,250

مبلغ به تومان
تربیت درمانگر مثبت گرا

تربیت درمانگر مثبت گرا


دکتر سید علیرضا مرتضوی
دکتری تخصصی مشاور خانواده و ازدواج

395,000


296,250

مبلغ به تومان