با امکان کاربست در همه اختلالات
قصه درمانی
بازی درمانی کودک محور
همراه با ارايه اسلاید ها و کاربرگ ها و تمرین های عملی
.
گواهی از کلینیک هنرزندگی دارای مجوز از سازمان نظام روانشناسی کشور
با صاحب امتیازی اقای دکتر مداحی(بنیانگزار و عضو شورای مرکزی سازمان و ریس خانه روانشناسان و مشاوران)
.
حضوری،آنلاین،فیلم
دکتر محمد حسن نادری
دکتری تخصصی روانشناسی کودک
ثبت نام 0
تکنیک های مکمل در رواندرمانی کودک

تکنیک های مکمل در رواندرمانی کودک


دکتر محمد حسن نادری
دکتری تخصصی روان شناسی کودک
295,000 مبلغ به تومان