سلسله نشست های چگونه زندگی را زندگی کنیم
نشست اول : زنده بمانیم یا زندگی کنیم
با حضور اقای دکتر محمد ابراهیم مداحی (دکترای روانشناسی ، موسس و بنیان گذار سازمان نظام روانشناسی و‌ ریس خانه روانشناسان و مشاوران حرف یاورانه)
تاریخ شنبه 26 تیر ماه
ساعت 17 الی 19
ادرس ولیعصر ، باغ فردوس ، موزه سینمایی ایران ، کافه سینما
با رعایت پروتکل های بهداشتی و فاصله اجتماعی
دکتر محمد ابراهیم مداحی
ثبت نام 0
نشست زنده بمانیم یا زندگی کنیم

نشست زنده بمانیم یا زندگی کنیم


دکتر محمد ابراهیم مداحی
دکتری تخصصی روان شناسی عمومی
45,000 مبلغ به تومان