سر فصل کارگاه عملی:
_ نحوه انتخاب گروه و افراد
_ انتخاب protagonist و auxiliary ego
_ تکنیک های مربوط به auxiliary ego
تکنیک های عملی هر سه بخش اصلی سایکودرام :
1_ warming up stage
2_enactment stage
3_sharing stage
.
جهت دریافت فایل آفلاین دوره تئوری به واتس اپ این شماره پیام بدهید:
09120064856
.
گواهی از کلینیک هنرزندگی دارای مجوز از سازمان نظام روانشناسی کشور
با صاحب امتیازی اقای دکتر مداحی(بنیانگزار و عضو شورای مرکزی سازمان و ریس خانه روانشناسان و مشاوران)
دکتر مرتضی علی اشرفی
ثبت نام 0
سایکودراما عملی

سایکودراما عملی


دکتر مرتضی علی اشرفی
دکتری تخصصی روانپزشک
215,000 مبلغ به تومان