محور ها
ضریب سخنوری مناسب در اتاق درمان
شناخت رنگ های صدا جهت نفوذ کلام درمانگر
تغییر صحیح نوسانات گام صدا جهت اثربخشی درمان
تقویت آناتومی حنجره و تارهای صوتی جهت برگزاری ساعات طولانی مشاوره
شناخت احساسات و هیجان مراجع از زبان تن
تشخیص عدم صداقت مراجع
زبان تن صحیح جهت شکل گیری اعتماد مراجع
انتقال همدلی
آناهیتا آزاد
ثبت نام 0
کارگاه فن بیان و زبان تن ویژه اتاق درمان

کارگاه فن بیان و زبان تن ویژه اتاق درمان


آناهیتا آزاد
کارشناسی ارشد روان شناسی عمومی
205,000 مبلغ به تومان