پروتکل ویژه هر مداخله
پروتکل اختصاصی مداخله در وسواس کودکان
پروتکل اختصاصی مداخله در اضطراب کودکان
پروتکل اختصاصی مداخله در افسردگی کودکان
پروتکل اختصاصی مداخله برای کودکان طلاق
پروتکل اختصاصی مداخله در سوگ کودکان
بازی درمانی برای کودکان ADHD
همراه با ارايه اسلاید ها و کاربرگ ها و معرفی بازی
.
گواهی از کلینیک هنرزندگی دارای مجوز از سازمان نظام روانشناسی کشور
با صاحب امتیازی اقای دکتر مداحی(بنیانگزار و عضو شورای مرکزی سازمان و ریس خانه روانشناسان و مشاوران)
.
حضوری،آنلاین،فیلم
دکتر محمد حسن نادری
دکتری تخصصی روانشناسی کودک
ثبت نام 0
کارگاه مداخلات اختصاصی کودکان

کارگاه مداخلات اختصاصی کودکان


دکتر محمد حسن نادری
دکتری تخصصی روان شناسی کودک
395,000 مبلغ به تومان