محور
مشکلات جنسی
مشکلات هویت جنسی
مشکلات گرایش جنسی
مشکلات عملکرد جنسی
اختلال سردمزاجی
اختلال بیزاری جنسی
اختلال برانگیختگی
اختلال نعوظ
زودانزالی
اختلال ارگاسم
اختلال مقاربت دردناک
شناسایی عوامل
مداخله در اختلالات عملکرد جنسی
.
گواهی از کلینیک هنرزندگی دارای مجوز از سازمان نظام روانشناسی کشور
با صاحب امتیازی اقای دکتر مداحی(بنیانگذار و عضو شورای مرکزی سازمان و ریس خانه روانشناسان و مشاوران)
.
آنلاین،فیلم
دکتر داوود هزاره ای
دکتری تخصصی و رواندرمانگو
ثبت نام 0
مداخله در مشکلات زناشویی

مداخله در مشکلات زناشویی


دکتر داوود هزاره ای
دکتری تخصصی روان شناسی عمومی
245,000 مبلغ به تومان