رواندرمانی ( مشاوره ) با نوجوان
آموزش خانواده نوجوان
.
گواهی از کلینیک هنرزندگی دارای مجوز از سازمان نظام روانشناسی کشور
با صاحب امتیازی اقای دکتر مداحی(بنیانگذار و عضو شورای مرکزی سازمان و ریس خانه روانشناسان و مشاوران)
.
آنلاین،فیلم
دکتر محمد حسن نادری
دکتری تخصصی روانشناسی کودک
ثبت نام 0
مداخله ویژه نوجوانان

مداخله ویژه نوجوانان


دکتر محمد حسن نادری
دکتری تخصصی روان شناسی کودک
215,000 مبلغ به تومان